"Video, apsardzes un ugunsdrošības sistēmu komponentu iegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

drošības sistēmu komponentu iegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu video, apsardzes un ugunsdrošības sistēmu komponentu piegādē.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 29. aprīlim (ieskaitot).

Pieteikumu un piedāvājumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju ar piedāvājuma formu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi