“Elektroautobusu iegāde Rīgas valstspilsētai” Nr. 4.5.1.2/22/I/002

Pasažieru pārvadājumos ikdienā iesaistīti ap 400 autobusu un gandrīz 250 no tiem tuvāko gadu laikā ir jāmaina pret jauniem, kuri atbilst vides prasībām un šī brīža izpratnei par kvalitatīvu pakalpojumu. Ņemot vērā to, ka zaļās komponentes no 2024. gada sabiedriskajā transportā kļūst obligātas, daļa autobusu tiks aizstāti ar elektroautobusiem. 

Projekta ietvaros plānota 35 elektroautobusu iegāde uzlabos ne tikai autoparka tehnisko stāvokli, bet arī palīdzēs samazināt autobusu ekspluatācijas izdevumus un kaitīgo izmešu daudzumu apkārtējā vidē.

Projekta mērķi:

  • samazināt negatīvo ietekmi uz vidi un gaisa kvalitāti;
  • uzlabot pārvietošanās pieredzi sabiedriskajā transportā, paaugstinot kvalitātes standartus;
  • palielināt sabiedriskā transporta lietotāju, kas izmanto videi draudzīgu sabiedrisko transportu, skaitu.

Projekta sasniedzamais rezultāts: Iegādāti 35 jauni rūpnieciski ražoti elektroautobusi.

35 elektroautobusus plānots iegādāties piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas plānotas aptuveni 21,3 miljoni eiro, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 18,1 miljoni eiro.

Lai nodrošinātu elektroautobusu ekspluatāciju, RP SIA “Rīgas satiksme” par saviem līdzekļiem īstenos elektrouzlādes infrastruktūras izbūvi 7. autobusu parka teritorijā (Vestienas ielā 35, Rīgā).

ES.jpg

Papildu informācija:

Preses ziņas

Iepirkumi

20361862
Citi saziņas veidi