Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem

“Rīgas satiksme” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegusi projekta iesniegumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstībai. Līdzfinansējums paredzēts 5. tramvaja līnijas posma un 7. tramvaja līnijas posmu infrastruktūras atjaunošanai, pielāgojot minēto tramvaja maršrutu posmus zemās grīdas tramvaju kustībai un uzlabojot vides pieejamību gados vecākiem cilvēkiem, cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, kā arī vecākiem ar bērniem. Projekta īstenošanu paredzēts uzsākt šogad un pabeigt līdz 2023. gada beigām.

Projektā ietvertie darbi: 

 • 5. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūve un atjaunošana posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam "Iļģuciems" – indikatīvi 2 km;
 • 7. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūve un atjaunošana pa posmiem no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam "Ķengarags"  – indikatīvi 7 km;
 • Tramvaja infrastruktūras pārbūve un atjaunošana 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā.5_tram.jpg

5. tramvaja maršruts:

 • Energoapgādes objektu izbūve, pārbūve un atjaunošana;
 • Sliežu ceļu pārbūve un atjaunošana;
 • Pieturvietu platformu izbūve un pārbūve.

7. tramvaja maršruts:

7_tram_de6e8.jpg

 • Energoapgādes objektu izbūve, pārbūve un atjaunošana;
 • Sliežu ceļu pārbūve un atjaunošana;
 • Pieturvietu platformu izbūve un pārbūve;
 • Luksoforu objektu uzstādīšana un pielāgošana tramvaja kustības ātruma uzlabošanai;
 • Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi

11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojums:

 • Sliežu ceļu pārbūve, tajā skaitā automatizēto pārmiju vadības sistēmas ierīkošana;11_13_ielas_krust.jpg
 • Tramvaja kontakttīkla konstrukciju pielāgošana
 • Lietus ūdens novadīšanas risinājumi sliežu ceļu krustojuma zonā
 • Intensīvas autotransporta satiksmes slodzei atbilstoša brauktuves seguma izbūve

 

Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” ieviešanai kopumā jāveicina videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošana un pasažieru skaita pieaugums videi draudzīgā sabiedriskajā transportā. Papildus tam ir vairāki ar vides ilgtspēju saistīti mērķi:

 • nodrošināt vides pieejamību ikvienam pasažierim, gados vecākiem pasažieriem, cilvēkiem ar invaliditāti un vecākiem ar bērnu ratiņiem;
 • palielināt tramvaja kustības ātrumu;
 • mazināt sastrēgumus;
 • mazināt privāto automašīnu radīto CO2 izmešu negatīvo ietekmi uz vidi un gaisa kvalitāti;
 • uzlabot pārvietošanās pieredzi sabiedriskajā transportā, paaugstinot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Ieguvumi no projekta ieviešanas:

5. un 7. tramvaja maršrutos:

 • pārbūvētas un paaugstinātas pieturvietu platformas, uzlabojot vides pieejamību;
 • ātrāka tramvaja kustība un drošāka satiksme;
 • mazāks trokšņu līmenis;
 • vairāk apkaimju, kur iespējams nodrošināt zemās grīdas tramvaja kustību.

11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā:

 • augstāka tramvaja kustības drošība pārmiju zonā;
 • mazāks krustojuma šķērsošanas laiks, līdz ar to mazāk autotransporta sastrēgumu;
 • augstāks komforta līmenis, autotransportam šķērsojot sliežu ceļu krustojumu;
 • mazākas ekspluatācijas izmaksas seguma uzturēšanai.

Projektēšanas darbus plānots realizēt piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas aptuveni 47.9 miljoni eiro, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 33.7 miljoni eiro.

Papildus informācija:

Preses ziņas:

Atklāti konkursi:

20361862
Citi saziņas veidi