Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem

Turpinot projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” īstenošanu, uzsākti būvprojekta izstrādes darbi 5. un 7. tramvaja maršruta līniju posmu, ka arī 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojuma infrastruktūras pielāgošanai.

Projekta darbu rezultātā tiks uzlabota vides pieejamība gados vecākiem cilvēkiem, pasažieriem ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ka arī kopumā veicināts pasažieru skaita pieaugums videi draudzīgā sabiedriskajā transportā. Projekts tika uzsākts 2021.gadā un to paredzēts pabeigt līdz 2023.gadam noslēgumam. Projektam plānots piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Projektā ietvertie darbi: 

 • 5. tramvaja maršruta posma no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam “Iļģuciems” infrastruktūras pielāgošana – kopumā aptuveni 2 kilometru garumā;
 • 7. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūve un atjaunošana posmā no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam "Ķengarags"  – kopumā aptuveni 7 km;
 • Tramvaja infrastruktūras pārbūve un atjaunošana 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā.

5. tramvaja maršruts:

 • Energoapgādes objektu izbūve, pārbūve un atjaunošana;
 • Sliežu ceļu pārbūve un atjaunošana; 
 • Pieturvietu platformu izbūve un pārbūve.

5T projekts.PNG

7. tramvaja maršruts:

 • Energoapgādes objektu izbūve, pārbūve un atjaunošana;
 • Sliežu ceļu pārbūve un atjaunošana;
 • Pieturvietu platformu izbūve un pārbūve;
 • Luksoforu objektu uzstādīšana un pielāgošana tramvaja kustības ātruma uzlabošanai;
 • Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi

7_tram_de6e8.jpg

11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojums:

 • Sliežu ceļu pārbūve, tajā skaitā automatizēto pārmiju vadības sistēmas ierīkošana;
 • Tramvaja kontakttīkla konstrukciju pielāgošana
 • Lietus ūdens novadīšanas risinājumi sliežu ceļu krustojuma zonā
 • Intensīvas autotransporta satiksmes slodzei atbilstoša brauktuves seguma izbūve

11_13_ielas_krust.jpg

Projektam ir vairāki ar vides ilgtspēju saistīti mērķi, tajā skaitā:

 • mazināt privāto automašīnu radīto CO2 izmešu negatīvo ietekmi uz vidi un gaisa kvalitāti;
 • mazināt sastrēgumus;
 • palielināt tramvaja kustības ātrumu;
 • uzlabot pārvietošanās pieredzi sabiedriskajā transportā, paaugstinot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Ieguvumi no projekta ieviešanas:

5. un 7. tramvaja maršrutos:

 • pārbūvētas un paaugstinātas pieturvietu platformas, uzlabojot vides pieejamību;
 • ātrāka tramvaja kustība un drošāka satiksme;
 • mazāks trokšņu līmenis;
 • vairāk apkaimju, kur iespējams nodrošināt zemās grīdas tramvaja kustību.

11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā:

 • augstāka tramvaja kustības drošība pārmiju zonā;
 • mazāks krustojuma šķērsošanas laiks, līdz ar to mazāk autotransporta sastrēgumu;
 • augstāks komforta līmenis, autotransportam šķērsojot sliežu ceļu krustojumu;
 • mazākas ekspluatācijas izmaksas seguma uzturēšanai.

Projektēšanas darbus plānots realizēt piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” (Nr. 4.5.1.1/22/I/001) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 55,2 miljoni eiro, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 38,78 miljoni eiro.

ES.jpg

Papildus informācija:

Preses ziņas:

Iepirkumi:

20361862
Citi saziņas veidi