Rīgas satiksmes noteiktā kārtība

1. Šī individuālā elektroniskā pieteikuma braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanai (turpmāk – pieteikums) adresāts (pārvadātājs un datu pārzinis datu apstrādei „Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršana un administrēšana”) ir Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk arī - Rīgas satiksme), juridiskā adrese: Rīgā, Kleistu ielā 28, LV-1067, biroja adrese: Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035.
 
2. Šī pieteikuma iesniegšanas pamatojums ir braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršana (turpmāk arī – studenta statusa piešķiršana) saskaņā ar sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, Rīgas domes 24.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.89 “Par  braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” un pārvadātāja noteikumiem  „Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība” (turpmāk arī – normatīvie dokumenti).
 
3. Šis pieteikums, kuru  saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem ir tiesības saņemt pasažiera kategorijai „Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto augstāko izglītības iestāžu studējošie un Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas reģistrēto augstāko izglītības iestāžu studējošie” (tekstā arī – students).
 
4. Students ir informēts, ka, lai piešķirtu studenta statusu, pasažiera rīcībā ir jābūt derīgai personalizētajai viedkartei (turpmāk arī – e talons vai studenta e talons).
 
5. Students ir informēts, ka var mainīt savu kontaktinformāciju "Rīgas satiksmes" mājas lapas interneta veikalā.
 
6. Students apliecina, ka šī pieteikuma parakstīšanai, autorizējoties un autentificējoties augstākās izglītības iestādes informācijas sistēmā,  izmantotie elektroniskie autorizācijas rīki aizstāj personisko parakstu.
 
7. Parakstot šo pieteikumu, students apliecina, ka:
 
7.1. ir iepazinies ar normatīvajiem dokumentiem un apņemas tos ievērot;
 
7.2. piekrīt fizisko personu datu izmantošanai un apstrādei "Rīgas satiksmes" personas datu apstrādes sistēmā vienotās elektroniskās sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības un uzskaites sistēmas vajadzībām, tai skaitā individuālu paziņojumu saņemšanai par personalizētās viedkartes derīguma un izmantošanas nosacījumiem un braukšanas maksas atvieglojuma izmantošanas nosacījumiem uz norādīto kontaktinformāciju;
 
7.3. ir iepazinies ar šādu "Rīgas satiksmes" noteiktu studenta statusa piešķiršanas kārtību, iesniedzot pieteikumu elektroniski:
 
7.3.1. pēc pieteikuma iesniegšanas "Rīgas satiksme" veic tā apstrādi un divu dienu laikā pieņem lēmumu par studenta statusa piešķiršanu līdz noteiktam termiņam vai atteikumu to piešķirt, par ko studentam uz Rīgas satiksmei paziņoto e-pastu nosūta paziņojumu;
 
7.3.2. pēc e-pastā saņemta paziņojuma par studenta statusa piešķiršanu studentam jādodas uz tuvāko biļešu pārdošanas automātu, kurā jāieliek e talons, līdz uz automāta displeja parādās attiecīgs paziņojums, kas apliecina studenta statusa automātisku ielādi E-talonā;
 
7.3.3. pēc e-pastā saņemta paziņojuma par studenta statusa nepiešķiršanu studentam jādodas uz tuvāko "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centru, līdzi ņemot e talonu un/vai studenta statusu apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem.
20361862
Citi saziņas veidi