Kas ir e-talons?

Kas ir e-talons?

E-talons ir vienota elektroniskā biļete Rīgas pilsētas sabiedriskajam transportam. Rīgas sabiedriskajā transportā e-talons pilnībā sāka darboties 2009. gada 1.maijā un ir derīgs visos "Rīgas satiksmes" sabiedriskā transporta līdzekļos. 2009. gada martā un aprīlī bija pārejas posms, kad pasažieri varēja izmantot abas norēķinu sistēmas – gan iepriekšējo, gan elektronisko norēķinu sistēmu.

Sistēmas ieviešana nemainīja braukšanas tarifus, kā arī joprojām ļauj izmantot Rīgas domes piešķirtos braukšanas atvieglojumus cilvēkiem, kuriem tie pienākas saskaņā ar Rīgas domes noteikumiem. E-talona ieviešana mainīja tikai norēķinu veidu.

E-talons ļauj ietaupīt laiku biļešu iegādei, novērš papīra biļešu pieejamības problēmas mazumtirdzniecībā, turklāt norēķiniem par sabiedriskā transporta izmantošanu nav nepieciešama skaidra nauda. E-talonā ielādētā biļete ir derīga 12 mēnešus no tās iegādes brīža, izņemot, ja mainās biļetes veida tarifs vai biļetes veids tiek anulēts un Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" ir noteikusi pārejas periodu biļetes veida derīgumam.

Kā lietot e-talonu?

Iekāpjot sabiedriskajā transportā – autobusā, trolejbusā vai tramvajā, – zilais vai dzeltenais e-talons jāpietuvina elektroniskajam kartes lasītājam. Tādējādi brauciens tiek reģistrēts un pasažieris ir samaksājis par braucienu. Brauciena reģistrācija jāveic arī tiem pasažieriem, kuri izmanto braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā.

Elektroniskie kartes lasītāji atrodas sabiedriskajos transportlīdzekļos – autobusos, trolejbusos un tramvajos – un reģistrē samaksu par braucienu.

Iekāpjot sabiedriskajā transportā, e-talons jāpietuvina elektroniskajam kartes lasītājam.

Tavs e-talons (20).png

20361862
Citi saziņas veidi