E-maciņš

Ērts veids bezskaidras naudas norēķiniem

Kas ir e-maciņš? E-maciņš ir Rīdzinieka kartē, personalizētajā e-talonā un Skolēna e kartē aktivizēta maksājumu funkcija, kas ļauj uzglabāt elektronisko naudu un veikt maksājumus.

Kāda ir e-maciņa funkcionalitāte? Ar Rīdzinieka kartē un personalizētajā e-talonā aktivizēto e-maciņu iespējams norēķināties par "Rīgas satiksmes" autostāvvietu pakalpojumiem, savukārt ar Skolēna e kartē aktivizēto e-maciņu – par pusdienām Rīgas pilsētas skolās.

Kas nepieciešams, lai izmantotu e-maciņu?

Lai izmantotu e-maciņu, ir jānoformē:

  • Rīdzinieka karte – mājas lapā www.ridziniekakarte.lv vai “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centros (līdzi jāņem pase vai personas apliecība) vai
  • personalizētais e-talons – mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centros (līdzi jāņem pase vai personas apliecība) vai
  • Skolēna e karte – mājas lapā www.eriga.lv. Piesakoties no 1. jūnija līdz 5. septembrim, karti var saņemt skolā. Pēc norādītā datuma to var saņemt “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centros (līdzi jāņem pase vai personas apliecība, skolēna fotogrāfija (ja bērns nav līdzi) un izziņa no skolas).

 

  Rīdzinieka kartē Personalizētajā e-talonā Skolēna e kartē
Kā aktivizēt
e-maciņu?

"Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centros
(līdzi jāņem pase vai personas apliecība).
Rīdzinieka kartēs un personalizētajos e-talonos,
kas izsniegti pēc 2016. gada 1. janvāra, e-maciņš jau ir aktivizēts. 

Interneta vietnē
skolas.rigaskarte.lv.
Kā papildināt
e-maciņu?
Mājas lapā www.ridziniekakarte.lv.
"Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centros.
Autostāvvietu automātos ar bankas norēķinu karti
(minimālā papildināšanas summa 1 EUR).

Maksimālā e-maciņa papildināšanas summa ir 150.00 EUR. 
"Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centros.
Autostāvvietu automātos ar bankas norēķinu karti
(minimālā papildināšanas summa 1 EUR).

Maksimālā e-maciņa papildināšanas summa ir 150.00 EUR.
Interneta vietnē
skolas.rigaskarte.lv.
Kur izmantot
e-maciņu?
Norēķiniem par "Rīgas satiksmes" maksas autostāvvietu
pakalpojumiem.
Norēķiniem par "Rīgas satiksmes"
maksas autostāvvietu pakalpojumiem.
Norēķiniem par pusdienām
Rīgas pilsētas skolās.
Kā saņemt atpakaļ iemaksāto naudu? "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centros. Iesniedzot pieteikumu
interneta vietnē skolas.rigaskarte.lv.

 

E-maciņa lietošanas noteikumus lasiet šeit.

 

Sāciet lietot savu e-maciņu!

Citi jautājumi un sīkāka informācija:"Rīgas satiksmes" klientu centros, mājas lapā www.rigassatiksme.lv, sociālajos tīklos "twitter", "facebook".

twitter.png facebook.png 

20361862
Citi saziņas veidi