Koda biļetes tirdzniecības iespējas citos kanālos

Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas Koda biļešu tirdzniecībai, ir izveidota kārtība, kas nosaka vienveidīgu rīcību, slēdzot līgumus ar tirgotājiem par sabiedriskā transporta Koda biļešu tirdzniecību ārpus RP SIA “Rīgas satiksme” biļešu pārdošanas tīkla. Kārtība paredz iespēju slēgt līgumu un uzsākt sadarbību ar visiem ieinteresētajiem tirgotājiem, kuri atbilst RP SIA “Rīgas satiksme” izvirzītajām prasībām un piekrīt koda biļešu tirdzniecības nosacījumiem.

Kārtība sadarbībai ar koda biļešu tirgotājiem

Tehniskās vadlīnijas koda biļešu tirgotājiem

20361862
Citi saziņas veidi