Atklāts konkurss “Teritoriju uzkopšanas pakalpojumi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Teritoriju uzkopšanas pakalpojumi” (identifikācijas Nr. RS/2022/64).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 24. novembris plkst. 12.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/90317

Nolikuma pielikumus skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/90317

Nolikums

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgumslēdzējs: SIA “Clean R”(reģ. Nr. 40003682818).

Līguma summa 1.daļa: 735 060.86 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 22.12.2022.

Lēmuma datums: 07.12.2022.

Līguma summa 2.daļa: 525 580.24 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 20.12.2022.

Lēmuma datums: 07.12.2022.

20361862
Citi saziņas veidi