Iepirkuma procedūra “17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa” (identifikācijas Nr. RS/2023/7).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 21. marts plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95874

Būvprojektu skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95874

Nolikums

Grozījumi nolikumā (28.02.2023.)

Grozījumi nolikumā (09.03.2023.)

Pielikums (ar grozījumiem 28.02.2023.)

Atbildes uz jautājumiem (23.02.2023.)

Informācija pretendentiem

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “Delta EM” (reģ. Nr. 40003524433).

Līguma summa: 484 587.86 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 21.04.2023.

Lēmuma datums: 06.04.2023.

20361862
Citi saziņas veidi