Iepirkuma procedūra “Apkures katlu māju atjaunošanas būvprojektu izstrāde”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Apkures katlu māju atjaunošanas būvprojektu izstrāde” (identifikācijas Nr. RS/2022/55).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 22. septembris plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/87836

Nolikums

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “Mesako Engineering” (reģ. Nr. 40103360208) – iepirkuma 3.daļa.

Līguma summa: 26 690.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 24.02.2023.

Lēmuma datums: 28.12.2022.

Iepirkuma 1.un 2.daļa pārtraukta.

20361862
Citi saziņas veidi