Iepirkuma procedūra “Appūtes iekārtu, kaloriferu, aizkaru, griestu ventilatoru apkope, remonts un pārbaude”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Appūtes iekārtu, kaloriferu, aizkaru, griestu ventilatoru apkope, remonts un pārbaude” (identifikācijas Nr. RS/2022/36).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 25. jūlijs plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/84705

Nolikums (konsolidēts pēc grozījumiem)

Grozījumi nolikumā (06.07.2022.)

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.5

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “Mesako Serviss” (reģ.nr. 40103239822).

Līguma summa: 103 330.65 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 30.08.2022.

Lēmuma datums: 08.08.2022.

20361862
Citi saziņas veidi