Iepirkuma procedūra “Bedres domkratu iegāde”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Bedres domkratu iegāde” (identifikācijas Nr. RS/2022/6).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 1. marts plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/72168 

Nolikums.

Finanšu piedāvājumu apkopojums.

Līguma izpildītājs: SIA “HCT Automotive” (reģ. Nr. 40003088088) .

Līguma summa: 74 648.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 28.03.2022.

Lēmuma datums: 16.03.2022.

20361862
Citi saziņas veidi