Iepirkuma procedūra “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “4.apakšstacijas Abrenes ielā 13 ēkas pārbūve, 10kV elektrolīniju atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa”” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “4.apakšstacijas Abrenes ielā 13 ēkas pārbūve, 10kV elektrolīniju atjaunošana un elektroiekārtu nomaiņa”” (identifikācijas Nr. RS/2023/10).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 28. marts plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95878

Būvprojektu skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95878

Nolikums

Grozījumi nolikumā (28.02.2023.)

Pielikums

Atbildes uz jautājumiem (28.02.2023.)

Grozījumi (13.03.2023)

Pielikums 

Grozījumi nolikumā (15.03.2023)

20361862
Citi saziņas veidi