Iepirkuma procedūra “Dzinēju galvu remonta pakalpojums”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Dzinēju galvu remonta pakalpojums” (identifikācijas Nr. RS/2022/59).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 7. oktobris plkst. 11.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/88614

Nolikums

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “PRORING Latvia” (reģ. Nr. 50103731261).

Līguma summa: 133 317.70 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 31.10.2022.

Lēmuma datums: 19.10.2022.

20361862
Citi saziņas veidi