Iepirkuma procedūra “Gāzes apkures sistēmu apkope un remonts”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Gāzes apkures sistēmu apkope un remonts” (identifikācijas Nr. RS/2023/42).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 14. augusts plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā

Nolikums

Finanšu piedāvājuma apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA „AMBK” (reģ. Nr. 40103390151).

Līguma summa: 73 800.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 14.09.2023.

Lēmuma datums: 07.09.2023.

20361862
Citi saziņas veidi