Iepirkuma procedūra "Individuālo siltummezglu ar to sastāvdaļām tehniskā apkope un remonts”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,

tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkuma procedūru “Individuālo siltummezglu ar to sastāvdaļām tehniskā apkope un remonts” (identifikācijas Nr. RS/2020/7). 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 14.maijs, plkst. 15:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1706

Nolikumu skatīt šeit. 

Nolikuma grozījumu skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: SIA "Ūdensnesējs Serviss"” reģ.Nr.50003917051.

Līguma slēgšanas datums: 10.06.2020.

 

20361862
Citi saziņas veidi