Iepirkuma procedūra “"Kontakttīkla un līdzstrāvas kabeļu infrastruktūras pārbūve 11.tramvaja maršruta līnijas pielāgošanai zemās grīdas tramvaju tehniskajiem parametriem” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “”Kontakttīkla un līdzstrāvas kabeļu infrastruktūras pārbūve 11.tramvaja maršruta līnijas pielāgošanai zemās grīdas tramvaju tehniskajiem parametriem” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. RS/2022/4).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 14. februāris plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/70449 

Nolikums.

Līguma pielikums.

Projektēšanas uzdevuma 1. pielikums.

Projektēšanas uzdevuma 2. pielikums.

Finanšu piedāvājuma apkopojums.

Līguma izpildītājs: SIA “RECK” (reģ. Nr. 40003500721).

Līguma summa: 72 630.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 06.04.2022.

Lēmuma datums: 23.03.2022.

20361862
Citi saziņas veidi