Iepirkuma procedūra “Kontakttīklu pārbūve 11.tramvaja maršrutā Miera ielā posmā no Brīvības ielas līdz Ēveles ielai”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Kontakttīklu pārbūve 11.tramvaja maršrutā Miera ielā posmā no Brīvības ielas līdz Ēveles ielai” (identifikācijas Nr. RS/2022/37).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 27. jūlijs plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/84825  

Būvprojektu un citus nolikuma pielikums skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/84825  

Nolikums

Grozījumi nolikumā (11.07.2022.)

Nolikuma pielikums Nr.5 "Darba daudzumu un izmaksu saraksts" (pēc grozījumiem)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “BALTIJAS BŪVE” (reģ. Nr. 40103539308).

Līguma summa: 764 204.04 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 12.09.2022.

Lēmuma datums: 24.08.2022.

20361862
Citi saziņas veidi