Iepirkuma procedūra “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par tehniskās eļļas piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par tehniskās eļļas piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2022/7).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 4. marts plkst. 12.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/72922

Nolikums.

Pielikums.

Finanšu piedāvājumu apkopojums.

Iepirkuma procedūra 1. un 2. daļā izbeigta bez rezultātiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu Nr. 187 233.1. un 233.4. punktiem.

Iepirkuma procedūra 3. daļā pārtraukta sakarā ar nepietiekamu konkurenci.

Lēmuma datums: 07.04.2022.

20361862
Citi saziņas veidi