Iepirkuma procedūra “RP SIA „Rīgas satiksme” īpašuma apdrošināšana”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “RP SIA „Rīgas satiksme” īpašuma apdrošināšana” (identifikācijas Nr. RS/2022/50).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 12. septembris plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/87342

Nolikums

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle (reģ.nr. 40103942087).

Līguma summa: 239 532.58 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 01.11.2022.

Lēmuma datums: 12.10.2022.

20361862
Citi saziņas veidi