Iepirkuma procedūra “Sliežu paliktņu KC 180 piegāde”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Sliežu paliktņu KC 180 piegāde” (identifikācijas Nr. RS/2022/53).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 14.septembris plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/87491

Nolikums

Pielikums Nr.1

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: MAKSMI OU LV filiāle (reģ. Nr. 40103375171).

Līguma summa: 116 830.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 04.10.2022.

Lēmuma datums: 28.09.2022.

20361862
Citi saziņas veidi