Iepirkuma procedūra “Tehniskā izpēte projektēšanas un būvniecības iepirkuma “Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija Kleistu ielā 28 (autobusu parks Nr.6) un Vestienas ielā 35 (autobusu parks Nr.7), Rīgā” vajadzībām”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Tehniskā izpēte projektēšanas un būvniecības iepirkuma “Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija Kleistu ielā 28 (autobusu parks Nr.6) un Vestienas ielā 35 (autobusu parks Nr.7), Rīgā” vajadzībām” (identifikācijas Nr. RS/2023/48).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 12. septembris plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107320 

Nolikums

Finanšu piedāvājumu apkopojums

 

20361862
Citi saziņas veidi