Iepirkuma procedūra ”Tehniski ekonomiskā izpēte tīro un nulles emisiju sabiedrisko transportlīdzekļu un to izmantošanai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Tehniski ekonomiskā izpēte tīro un nulles emisiju sabiedrisko transportlīdzekļu un to izmantošanai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”  (identifikācijas Nr. RS/2022/19).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 16. maijs plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurements/80507

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem (09.05.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (12.05.2022.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Iepirkuma procedūra pārtraukta sakarā ar nepieciešamību grozīt atlases prasības un piedāvājumu vērtēšanas kritērijus

Lēmuma datums: 15.09.2022.

20361862
Citi saziņas veidi