Iepirkuma procedūra “Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos par jaunu, nelietotu akumulatoru piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos par jaunu, nelietotu akumulatoru piegādi“, (identifikācijas Nr. RS/2022/45).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 15. augusts plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/85775 

Nolikums

Pielikums Nr.3

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Iepirkuma 1., 2., 3., 6., 7. un 12.daļa izbeigta bez rezultātiem, jo netika saņemti iepirkuma procedūras nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi.

Iepirkuma procedūra 4., 5., 8., 9., 10. un 11. daļā pārtraukta sakarā ar nepietiekamu konkurenci.

Lēmuma datums: 01.09.2022.

20361862
Citi saziņas veidi