Iepirkuma procedūra “Tīkla iekārtu piegāde”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Tīkla iekārtu piegāde” (identifikācijas Nr. RS/2022/48).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 6.septembris plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/86990

Nolikums

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “Santa Monica Networks” (reģ. Nr. 40203054012).

Līguma summa: 137 732.49 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 26.09.2022.

Lēmuma datums: 14.09.2022.

20361862
Citi saziņas veidi