Iepirkuma procedūra “Vārtu, durvju, logu automātisko žalūziju vai barjeru apkope (t.sk. maznozīmīgais remonts)”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Vārtu, durvju, logu automātisko žalūziju vai barjeru apkope (t.sk. maznozīmīgais remonts)”, (identifikācijas Nr. RS/2022/41).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 4. augusts plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/85370

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskās specifikācijas pielikumi

Līgumslēdzējs: SIA “Kinema Latvia” (reģ. Nr. 40103427609).

Līguma summa: 75 000.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 21.09.2022.

Lēmuma datums: 14.09.2022.

20361862
Citi saziņas veidi