Konkurss “Par līguma par reklāmas nesēju nomu slēgšanas tiesību piešķiršanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu konkursu “Par līguma par reklāmas nesēju nomu slēgšanas tiesību piešķiršanu” (identifikācijas Nr. RS/2021/14).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 28. aprīlis plkst. 15.00

Nolikumu skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus skatīt šeit. 

Atbildes uz jautājumiem (16.04.2021) skatīt šeit.

Pamatojoties uz konkursa nolikuma 22.5.punktu, kas paredz Pasūtītāja tiesības jebkurā brīdī pārtraukt konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums, tika pieņemts lēmums pārtraukt konkursu “Par līguma par reklāmas nesēju nomu slēgšanas tiesību piešķiršanu” (ID Nr. RS/2021/14). Pamatojums - nepieciešams veikt grozījumus konkursa nolikumā, precizējot konkursa nolikumā ietvertās kvalifikācijas prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

20361862
Citi saziņas veidi