Konkurss "Par līguma par reklāmas nesēju nomu slēgšanas tiesību piešķiršanu"

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu konkursu “Par līguma par reklāmas nesēju nomu slēgšanas tiesību piešķiršanu” (identifikācijas Nr. RS/2021/41).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 16. augusts plkst. 15.00

Pasūtītāja kontaktpersona: Rūta Šmite, tel. +371 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

Nolikumu skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (12.08.2021) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (12.08.2021) skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi