Konkurss „Par patapinājuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto konkursu “Par patapinājuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu” (identifikācijas Nr. RS/2018/17).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 23.jūlijs, plkst. 14:00.  

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

Nolikumu un līguma projektu skatīt šeit. 

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JCDecaux Latvija”, reģistrācijas Nr.40003310198.

Līguma slēgšanas datums: 29.08.2018. 

20361862
Citi saziņas veidi