"Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope, automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas tehniskā apkope"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope, automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas tehniskā apkope

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas tehnisko apkopi.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Par tirgus izpēti, lūdzam, sazināties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Ingu Selecku, mob. tel. 29624366, e-pasts: inga.selecka@rigassatiksme.lv.

Par Tehniskās specifikācijas nosacījumiem vai pieprasījumu veikt Objektu apsekošanu, lūdzam, sazināties ar Drošības daļas vadītāju Māri Aleksandrovu, mob. tel. 27844689, e-pasts: maris.aleksandrovs@rigassatiksme.lv.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai izsludinātu iepirkuma procedūru. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, lai nodrošinātu atklātu un konkurenci neierobežojošu iepirkuma procedūru.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 4. jūnija plkst. 10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Darbu aktu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi