"Būvdarbu veikšana objektā "Tramvaju sliežu ceļu rekonstrukcija, veidojot sabiedriskā transporta joslu Slokas ielā posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu (ieskaitot krustojumu) zemās grīdas tramvaja projekta ietvaros"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

 “Būvdarbu veikšana objektā "Tramvaju sliežu ceļu rekonstrukcija, veidojot sabiedriskā transporta joslu Slokas ielā posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu (ieskaitot krustojumu) zemās grīdas tramvaja projekta ietvaros”

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu būvdarbu veikšana objektā "Tramvaju sliežu ceļu rekonstrukcija, veidojot sabiedriskā transporta joslu Slokas ielā posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu (ieskaitot krustojumu) zemās grīdas tramvaja projekta ietvaros”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruni 29228043.

Ja ir jautājumi par būvprojektu un būvdarbiem, lūdzu zvaniet Ceļu saimniecības vadītājam Jānim Cerbulim uz tālruni 29258265.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 06. aprīļa pulksten 12.00.

Būvprojekts: https://failiem.lv/u/w924hwfbu

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Papildus informācija:

Tāme (Slokas iela):

20361862
Citi saziņas veidi