Cenu aptauja „Apdrošināšanas brokera pakalpojumi”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

par apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšanu uz diviem gadiem

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšanu uz diviem gadiem.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos nosacījumus.

Ja Jums rodas jautājumi par pakalpojuma piedāvājumam nepieciešamo informāciju vai ir nepieciešama papildu informācija pieteikuma sagatavošanai, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu specialistu Artūru Kurbatovu (29925658; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 11. novembra plkst. 12.00.

Pieteikumu „Apdrošināšanas brokera pakalpojumi” skatīt šeit.

Pakalpojuma specifikāciju skatīt šeit.

Cenu aptauja noslēgusies, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

20361862
Citi saziņas veidi