Cenu aptauja "Par apgaismojuma rekonstrukcijas darbiem"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par apgaismojuma rekonstrukcijas darbiem

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu apgaismojuma rekonstrukcijas darbiem

Darbi jāveic līdz 2020. gada 21. decembrim.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot un pievienojot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar darbu veicēju, kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos līguma un darbu izpildes nosacījumus.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruni 29228043.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 11. novembra pulksten 12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu "Par apgaismojuma rekonstrukcijas darbi" skatīt šeit.

Tāmi skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi