Cenu aptauja "Par ziemas riepu piegādi"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par ziemas riepu piegādi

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu ziemas riepu piegādei.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visām pozīcijām, gan par daļu no pozīcijām. Var piedāvāt variantus.  

Maksimālais piegādes laiks piedāvātajam apjomam – 10 dienas.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tehniskās specifikācijas – piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar preču piegādātāju, kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos nosacījumus (riepu rādītāji, cena, piegādes laiks, garantija).

Ja Jums rodas jautājumi par preci vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilande uz tālruņa numuru  29228043 vai rakstiet uz e-pastu liga.neilande@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 27. oktobra pulksten 12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu "Par ziemas riepu piegādi" skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Līgums noslēgts: SIA “Latakko” (reģ. Nr. 40003219834)

Līgumcena: 6389,26 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi