Cenu aptauja „Programmas „Esprit TNG 3-Axis Milling” piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJĀ

programmas, kas paredzēta darbam ar „Haas Automation” „CNC” frēzi „VF-5SS” un „Haas Automation” 4-tā ass rotācijas galdu „HRT210SP”, piegāde

Aicinām piedalīties cenu aptaujā un iesniegt cenas piedāvājumu programmas „Esprit TNG 3-Axis Milling” piegādei.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Lai piedalītos cenu aptaujā, ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 1. novembris (ieskaitot).

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Cenu aptaujas kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma un piedāvājuma forma

20361862
Citi saziņas veidi