Cenu aptauja "Riepu montāžas iekārta"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

par riepu montāžas iekārtas piegādi

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu riepu montāžas iekārtas piegādei. 

Maksimālais piegādes laiks piedāvātajam apjomam – 10 dienas.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tehniskās specifikācijas – piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar preču piegādātāju, kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos nosacījumus (tehniskās prasības, cena, piegādes laiks, garantija).

Ja Jums rodas jautājumi par preci vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu specialistu Artūru Kurbatovu uz tālruņa numuru 29925658 vai rakstiet uz e-pastu Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 3. novembra plkst. 12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu "Riepu montāžas iekārta" skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi