Cenu aptauja “RP SIA „Rīgas satiksme” darbinieku izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgā”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJĀ

„RP SIA „Rīgas satiksme” darbinieku izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgā”

Aicinām piedalīties cenas aptaujā un iesniegt cenas piedāvājumu „RP SIA „Rīgas satiksme” darbinieku izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgā”.

Lai piedalītos cenas aptaujā Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas piedāvājis pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko piedāvāju.

Ja Jums ir jautājumi par cenas aptauju, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).  

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 15. janvārim (ieskaitot).

Pieteikumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: AS “Lytagra” (reģ. Nr. 50003027691)

Līgumcena: 35356,80 EUR bez PVN

20361862
Citi saziņas veidi