Cenu aptauja „RP SIA „Rīgas satiksme” maināmo paklāju serviss”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

„RP SIA „Rīgas satiksme” maināmo paklāju serviss”

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu „RP SIA „Rīgas satiksme” maināmo paklāju serviss”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas piedāvājis pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko piedāvāju.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu specialistu Artūru Kurbatovu (29925658; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 10. decembrim (ieskaitot).

Pieteikumu un piedāvājumu „RP SIA „Rīgas satiksme” maināmo paklāju serviss” skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: SIA “NORVIKO” (reģ. Nr. 40203077689)

Līgumcena: 35894,56 EUR bez PVN

20361862
Citi saziņas veidi