Cenu aptauja “RP SIA „Rīgas satiksme” stikloto konstrukciju nomaiņa, regulēšana vai remonts”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

„RP SIA „Rīgas satiksme” stikloto konstrukciju nomaiņa, regulēšana vai remonts”

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu iepirkumā „RP SIA „Rīgas satiksme” stikloto konstrukciju nomaiņa, regulēšana vai remonts”.

Lai piedalītos cenu aptaujā Jums jāaizpilda pieteikuma un cenas piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas piedāvājis pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko piedāvāju.

Ja Jums ir jautājumi par cenas aptauju, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 18. janvārim (ieskaitot).

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehniskās specifikāciju šeit.

20361862
Citi saziņas veidi