Cenu aptauja “RP SIA “Rīgas satiksme” vārtu remonts”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJĀ

„RP SIA „Rīgas satiksme” vārtu remonts”

Aicinām piedalīties cenas aptaujā un iesniegt cenas piedāvājumu RP SIA „Rīgas satiksme” vārtu remontu.

Lai piedalītos cenas aptaujā Jums jāaizpilda tāmes, norādot tajās cenas.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas piedāvājis pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko piedāvāju.

Par pieprasījumu veikt objekta apskati zvaniet pasūtīja kontaktpersonai Infrastruktūras daļas Objektu uzturēšanas nodaļas vadītāja vietniekam Konstantīnam Šaļnovam (26494111).

Ja Jums ir jautājumi par cenas aptauju, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 12. janvāra plkst. 10.00.

Pieteikumu skatīt šeit.

Tāmes skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: SIA “DVD Sistēmas” (reģ.nr. 40003819276)

Līgumcena: 14431,60 EUR bez PVN

20361862
Citi saziņas veidi