Cenu aptauja “Tilta celtņa apkope Brīvības ielā 191, Rīga”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

par tilta celtņa apkopi Brīvības ielā 191, Rīga

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par tilta celtņa apkopi Brīvības ielā 191, Rīga.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas piedāvājis pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums rodas jautājumi par pakalpojuma piedāvājumam nepieciešamo informāciju vai ir nepieciešama papildu informācija pieteikuma sagatavošanai, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 22. decembra plkst. 10.00.

Pieteikumu skatīt šeit.

Tāmi (ar grozījumiem) skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: SIA “NK TEHNOLOĢIJA” (reģ. Nr. 40003619950)

Līgumcena: 3338,15 EUR bez PVN

20361862
Citi saziņas veidi