Cenu aptauja „„VOITH” ātrumkārbu remonta pakalpojumu nodrošināšana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

par „VOITH” ātrumkārbu remonta pakalpojumu nodrošināšanu

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu „VOITH” ātrumkārbu remonta pakalpojumu nodrošināšanā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai izsludinātu atklātu konkursu par līguma tiesību piešķiršanu, kā arī īslaicīgā līguma noslēgšanai (provizoriski līdz trim mēnešiem).

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).  

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 18. decembrim (ieskaitot).

Pieteikumu un piedāvājumu „„VOITH” ātrumkārbu remonta pakalpojumu nodrošināšana” skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: S. Filoņenko zemnieku saimniecība “Mālkalni” (reģ. nr. 49201015718)

Līgumcena: 41 900,00 EUR bez PVN

20361862
Citi saziņas veidi