"Dažāda veida transporta apkope un remonts (mikroautobusi, traktori, smagās mašīnas)"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par dažāda veida transporta apkopi un remontu (mikroautobusi, traktori, smagās mašīnas) 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par dažāda veida transporta apkopi un remontu. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa "Minibusu apkope un remonts"

2. daļa "Elektroauto apkope un remonts"

3. daļa "Kravas furgonu apkope un remonts"

4. daļa "Krievijas kravas auto apkope un remonts"

5. daļa "Autobusu apkope un remonts"

6. daļa "SCANIA kravas mašīnu apkope un remonts"

7. daļa "UNIMOG apkope un remonts"

8. daļa "Krievijas traktoru apkope un remonts"

9. daļa "Traktoru piekabju apkope un remonts"

10. daļa "Traktoru A apkope un remonts"

11. daļa "Traktoru B apkope un remonts"

12. daļa "BOBCAT apkope un remonts".

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām. Piedāvājums nav obligāti jāiesniedz par katru iepirkuma daļu.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai izsludinātu atklātu konkursu par līguma slēgšanu uz 4 (četriem) gadiem. Pasūtītājam ir tiesības līguma slēgšanas tiesības piešķirt vairākiem piegādātājiem.

Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Pēterim Kassalietim uz tālruņa numuru 26309675 vai rakstiet uz e-pastu peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 5.maija plkst.12:00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit. 

20361862
Citi saziņas veidi