"Drošības sistēmu komponentu iegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Drošības sistēmu komponentu iegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu drošības sistēmu komponentu piegādē.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības pretendentam, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 1. aprīlim (ieskaitot).

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi