“Eļļas izdales sistēmas remonts Vestienas ielā 35 un Kleistu ielā 28, Rīgā”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Eļļas izdales sistēmas remonts Vestienas ielā 35 un Kleistu ielā 28, Rīga.

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu eļļas izdales sistēmas remontam Vestienas ielā 35 un Kleistu ielā 28, Rīga.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Par tehniskās specifikācijas jautājumiem un objektu apsekošanas laikiem lūdzam sazināties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Konstantīnu Šaļnovu, Mob.tel. 26494111, e-pasts: konstantins.salnovs@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 14. maijam, plkst.12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Papildus informācija:

20361862
Citi saziņas veidi