"Hidraulisko materiālu (šļūteņu) iegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Hidraulisko materiālu (šļūteņu) iegāde 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu hidraulisko materiālu (šļūteņu) iegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz mob.tel.26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Par tehniskās specifikācijas nosacījumiem vai sarakstos norādītajiem hidrauliskiem materiāliem lūdzam sazināties ar pasūtītāja kontaktpersonu Valentīnu Nikolajevu, mob.tel. 26407312, e-pasts: valentins.nikolajevs@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kurš iesniegs piedāvājumu par visām pozīcijām un kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 30. martam, plkst.12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Tehnisko šļūteņu saraksts un cenu piedāvājums:

Papildus informāciju skatīt šeit. 

20361862
Citi saziņas veidi