"Informatīvo plāksnīšu izgatavošana"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Informatīvo plāksnīšu izgatavošana

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu informatīvo plāksnīšu izgatavošanai.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Oļesju Pribilovu, e-pasts: olesja.pribilova@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 21. maijam, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Papildus informācija:

20361862
Citi saziņas veidi