“Inženierkomunikāciju neplānotie un avārijas remontdarbi (t. sk., būvdarbi)”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

inženierkomunikāciju neplānotie un avārijas remontdarbi (t. sk., būvdarbi)

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu inženierkomunikāciju neplānotu un avārijas remontdarbu (t. sk., būvdarbos) veikšanā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota vispārīgās vienošanās noslēgšanai ar pretendentiem, kuri iesniegs izdevīgāko piedāvājumu noteiktajā neplānoto vai avārijas darbu grupā un tiks atzīti par atbilstošiem pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 21. jūlijam.

Pieteikumu un piedāvājumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju ar pielikumiem skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi