"Ledusskapju un kafijas aparātu iegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Ledusskapju un kafijas aparātu iegāde 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par ledusskapju un kafijas aparātu iegādi. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa "Ledusskapju iegāde" (Tehnisko specifikāciju skatīt šeit);

2. daļa "Kafijas aparātu iegāde" (Tehnisko specifikāciju skatīt šeit);

3. daļa “RS kafijas aparātu apkopes līdzekļu iegāde” (Tehnisko specifikāciju skatīt šeit).

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar piegādātāju, kas piedāvājis pasūtītājam kvalitatīvu preci ar saimnieciski izdevīgākajiem nosacījumiem (energoefektivitāte pēc ES enerģijas regulas 92/75/EC; cena). Pasūtītājam ir tiesības līguma slēgšanas tiesības piešķirt vairākiem piegādātājiem.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Pēterim Kassalietim uz tālruņa numuru  26309675 vai rakstiet uz e-pastu peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 9. jūlija plkst.12:00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi