“Melnzemes (nefasētas) piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Melnzemes (sijātas) nefasētas piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu melnzemes (nefasētas) piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vecāko sagādnieku Arvi Krilovski (28644186; arvis.krilovskis@rigassatiksme.lv).  

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: arvis.krilovskis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 17. maijam, 14:00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi